Roditeljska ANKETA

Dostaviti najkasnije do 15.aprila

U toku je popunjavanje formulara tzv. Roditeljska ANKETA na kojoj se takmičari kluba odnosno njihovi roditelji izjašnjavaju o željenom BROJU TRENINGA (u grupi / individualano) kao i njihovom IZABRANOM TRENERU ...

Molimo da popunjen formular dostavite ISKLJUČIVO sekretaru kluba Milanu Poliću, i to najkasnije do 15.aprila 2015.godine...

Listu potrazite kod svojih trenera ili je skinite ovde

Preuzmi datoteku: